MC Multizone

MC*
MC Multizone
MC Multizone MC Multizone
 
 • ลักษณะทั่วไป

  MC is an atomizing adiabatic humidifier that uses the energy of compressed air to atomize water in micrometric droplets. The system consists of a cabinet equipped with an electronic controller and interface display, which, thanks to two independent networks of water and air piping, feeds the nozzles in the optimum conditions of flow and pressure. Inside the nozzle, the energy of the air is used to create an emulsion of water with droplets of the diameter of approximately 10 µm, allowing a rapid absorption.

   

  This feature makes MC the most suitable product for installations directly in the environment, with use in the textile industry and in the processing of wood and paper, in cellars and in refrigerating rooms, where compressed air is almost always available. However, in the absence of a pre-existing compressed air line, it is also advantageous to install an MC system equipped with a dedicated air compressor. MC can also be installed in the duct, as long as there is enough space for the absorption of the jet of atomized water.

   

  MC can be used both with demineralized water (to avoid sending salts into the environment) and with mains water: the nozzle is equipped with a particular cleaning needle inside, periodically activated by a spring, which cleans the orifice from any deposits of mineral salts. Thanks to the drainage solenoid valve placed at the end of the line, it is possible to drain the unit when idle and to wash it periodically. In favour of hygiene, a UV lamp (optional) is also supplied, to be installed immediately upstream of the cabinet.

   

  MC is available with a 60 l/h or 230 l/h cabinet. You can use the main/secondary solution when you want to add another area with an independent set point (up to 6 areas) or when you want to increase the humidification capacity (over 230 l/h) in a single area. The nozzles are available in various capacities: 2,7 – 4,0 – 5,4 – 6,8 – 10,0 l/h. The choice of the nozzle depends on how you want to divide the total humidification capacity.

 • เพิ่ม

  • very fine water-air emulsion, suitable for humidification and direct cooling in the environment thanks to its rapid absorption
  • possibility to use main/secondary, to increase capacity of for multi-area applications
  • possibility to choose the size of the nozzle in order to better divide the humidification load
  • nozzle with self-cleaning needle, can be used also with mains water
 

เอกสาร

Technical

 • BIM files
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส BIM files mc multizone
   
  คำอธิบาย
   
  ภาษา ALL 
   
  วันที่ 11/03/2020
   
  Release R0
   
 • Manuals
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +030221980
   
  คำอธิบาย MCmultizone: umidificatori atomizzatori
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 12/04/2021
   
  Release 2.5
   
  รหัส +030221981
   
  คำอธิบาย MCmultizone: atomising humidifiers
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 12/04/2021
   
  Release 2.5
   
  รหัส +030221982
   
  คำอธิบาย MCmultizone: humidificateurs atomiseurs
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 12/04/2021
   
  Release 2.5
   
  รหัส +030221983
   
  คำอธิบาย MCmultizone: Druckluftzerstäuber
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 12/04/2021
   
  Release 2.5
   
  รหัส +030221984
   
  คำอธิบาย MCmultizone: humidificadores y atomizadores
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 12/04/2021
   
  Release 2.5
   
  รหัส +030221987
   
  คำอธิบาย MCmultizone sumuttavat kostuttimet
   
  ภาษา FIN 
   
  วันที่ 12/04/2021
   
  Release 2.5
   
 • Quick Guide
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +040000040
   
  คำอธิบาย MC Multizone: quick guide
   
  ภาษา ENG  ITA 
   
  วันที่ 16/12/2014
   
  Release 1.1
   
 • Technical Leaflets
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +050000915
   
  คำอธิบาย Line replacement procedure
   
  ภาษา ENG  FRE  GER  ITA  SPA 
   
  วันที่ 28/01/2010
   
  Release 1.0
   

Commercial

 • Brochure
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +3000173EN
   
  คำอธิบาย Solutions for the tobacco industry Excellence in humidity control and monitoring
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 18/04/2018
   
  Release 1.0
   
  รหัส +3000173IT
   
  คำอธิบาย Soluzioni per l’industria del tabacco L’eccellenza per il controllo e il monitoraggio dell’umidità
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 18/04/2018
   
  Release 1.0
   
  รหัส +30C240441
   
  คำอธิบาย 气水混合型 加湿器
   
  ภาษา CHI 
   
  วันที่ 23/04/2015
   
  Release 2.0
   
  รหัส +302240440
   
  คำอธิบาย mc multizone semplice e robusto, ideale per i grandi ambienti industriali
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 30/03/2015
   
  Release 2.0
   
  รหัส +302240441
   
  คำอธิบาย mc multizone simple and robust, ideal for large industrial environments
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 30/03/2015
   
  Release 2.0
   
  รหัส +302240442
   
  คำอธิบาย mc multizone simple et robuste, idéal pour les grands locaux industriels
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 30/03/2015
   
  Release 2.0
   
  รหัส +302240443
   
  คำอธิบาย mc multizone Einfach und robust, ideal für große Industrieanlagen
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 30/03/2015
   
  Release 2.0
   
  รหัส +302240444
   
  คำอธิบาย mc multizone sencillo y robusto, ideal para los grandes ambientes industriales
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 30/03/2015
   
  Release 2.0
   
  รหัส +302240447
   
  คำอธิบาย Увлажнители распылительного типа на сжатом воздухе
   
  ภาษา RUS 
   
  วันที่ 01/03/2008
   
  Release 1.0
   
  รหัส +302240448
   
  คำอธิบาย mc multizone مرطبات الهواء باستخدام الهواء المضغوط
   
  ภาษา ARA 
   
  วันที่ 01/03/2008
   
  Release 1.0
   
 • Other related documentation
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +3000224IT
   
  คำอธิบาย Educational - Utilizzare nel modo migliore tecnologie e sistemi delle applicazioni HVAC/R
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 24/01/2022
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000224EN
   
  คำอธิบาย Educational - Make the best use of HVAC/R application technologies and systems
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 24/01/2022
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000223IT
   
  คำอธิบาย Soluzione completa di servizi dedicata agli umidificatori CAREL
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 21/12/2021
   
  Release 1.0
   
  รหัส +3000223EN
   
  คำอธิบาย Complete services solution for CAREL humidifiers
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 21/12/2021
   
  Release 1.0
   
  รหัส +3000223ES
   
  คำอธิบาย Solución completa de servicios dedicada a los humidificadores CAREL
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 21/12/2021
   
  Release 1.0
   
  รหัส +3000223FR
   
  คำอธิบาย Solution complète de services pour les humidificateurs CAREL
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 21/12/2021
   
  Release 1.0
   
  รหัส +3000223PL
   
  คำอธิบาย Kompletne rozwiązanie serwisowe dla nawilżaczy CAREL
   
  ภาษา POL 
   
  วันที่ 21/12/2021
   
  Release 1.0
   
  รหัส +3000018IT
   
  คำอธิบาย L’umidità è importante! Umidificatori CAREL, una soluzione per ogni richiesta
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 15/09/2020
   
  Release 4.1
   
  รหัส +3000018DE
   
  คำอธิบาย Die Feuchte zählt! CAREL-Befeuchter, eine Lösung für jedes Anliegen.
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 15/09/2020
   
  Release 4.1
   
  รหัส +3000018EN
   
  คำอธิบาย Humidity matters! CAREL humidifiers, a solution for every need
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 15/09/2020
   
  Release 4.1
   
  รหัส +3000018ES
   
  คำอธิบาย ¡La humedad es importante! Humidificadores CAREL, una solución para cada necesidad
   
  ภาษา ENG  SPA 
   
  วันที่ 15/09/2020
   
  Release 4.1
   
  รหัส +3000018FR
   
  คำอธิบาย L’humidité est importante! Les humidificateurs CAREL, une solution pour chaque application
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 15/09/2020
   
  Release 4.1
   
  รหัส +3000018PL
   
  คำอธิบาย Nawilżanie ma znaczenie! Rozwiązania CAREL dla twoich potrzeb nawilżania
   
  ภาษา POL 
   
  วันที่ 15/09/2020
   
  Release 4.1
   
  รหัส +3000193IT
   
  คำอธิบาย Umidificazione diretta: Soluzioni all’avanguardia per ambienti industriali e commerciali
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 15/11/2019
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000193EN
   
  คำอธิบาย Direct humidification: Advanced solutions for industrial and commercial environments
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 15/11/2019
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000193DE
   
  คำอธิบาย Direkte Raumbefeuchtung Innovative Lösungen für die Industrie und den Handel
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 15/11/2019
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000193ES
   
  คำอธิบาย Humectación directa Soluciones avanzadas para ambientes industriales y comerciales
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 15/11/2019
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000193NL
   
  คำอธิบาย Directe bevochtiging Geavanceerde oplossingen voor industriële en commerciële omgevingen
   
  ภาษา DUT 
   
  วันที่ 15/11/2019
   
  Release 1.1
   
  รหัส +3000018PT
   
  คำอธิบาย A humidade é importante! Soluções CAREL para as suas necessidades de humidificação
   
  ภาษา POR 
   
  วันที่ 19/02/2015
   
  Release 3.0
   
  รหัส +3000018ZH
   
  คำอธิบาย 湿度问题! CAREL解决方案 满足您的加湿需求
   
  ภาษา CHI 
   
  วันที่ 19/02/2015
   
  Release 3.0
   
  รหัส +3000018KR
   
  คำอธิบาย 최고의 습도 조절을 위한 CAREL solutions
   
  ภาษา KOR 
   
  วันที่ 19/02/2015
   
  Release 3.0
   
  รหัส +3000018CS
   
  คำอธิบาย Na vlhkosti záleží! CAREL - řešení Vašich potřeb zvlhčování
   
  ภาษา CZE 
   
  วันที่ 01/10/2012
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000018SV
   
  คำอธิบาย Fukt är viktigt! Med befuktare från CAREL inns det en lösning för alla behov
   
  ภาษา SWE 
   
  วันที่ 01/10/2012
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000018FI
   
  คำอธิบาย Kosteudella on merkitystä! CAREL kostuttimet, ratkaisu kostutustarpeisiin.
   
  ภาษา FIN 
   
  วันที่ 01/10/2012
   
  Release 2.0
   
  รหัส +30U0018EN
   
  คำอธิบาย Humidity matters! CAREL solutions for your humidification needs ( USA)
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 01/10/2012
   
  Release 2.0
   

Images

 • High resolution images
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส PH14LMC302-mc-range
   
  คำอธิบาย CAREL-MC Multizone-Compressed Air and Water Atomisers
   
  ภาษา ALL 
   
  วันที่ 01/07/2021
   
  Release R.0