Privacy

 • นโยบายคุกกี้

  นโยบายคุกกี้

  ตามข้อบังคับ (UE) 2016/679

   

  ตามมาตรา 13 ของข้อบังคับ UE 2016/679 (“GDPR” หรือ “ข้อบังคับ”) นโยบายคุกกี้นี้จะแจ้งข้อมูลให้คุณทราบในฐานะผู้เยี่ยมชม เกี่ยวกับวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในการใช้คุกกี้โดย Carel Industries S.p.A. บนเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”).

  1. ผู้ควบคุมข้อมูล

   ผู้ควบคุมข้อมูล (“ผู้ควบคุมข้อมูล” หรือ “ผู้ควบคุม”) คือ Carel Industries S.p.A. ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ Brugine (PD) ใน 11 via dell’Industria ข้อมูลติดต่อของผู้ควบคุมข้อมูลมีดังนี้:
   โทร 049/9716611
   อีเมล: privacy@carel.com.

  2. ข้อมูลติดต่อของเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูล

   ตามข้อบังคับมาตราที่ 37 ผู้ควบคุมข้อมูลมอบหมายให้ Luigi Neirotti เป็นเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูล (หรือ “DPO”) ที่สามารถติดต่อได้ตามข้อมูลต่อไปนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ทั้งหมดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลของคุณ ซึ่งรวมถึงการใช้สิทธิของคุณตามย่อหน้าที่ 7
   Via Meravigli, n. 14
   20123 Milano
   อีเมล: privacy@carel.com

  3. คุกกี้คืออะไร

   คุกกี้คือไฟล์ข้อความที่เว็บไซต์ส่งไปยังเทอร์มินัลของผู้ใช้ (เบราว์เซอร์) ที่อนุญาตให้ตัวจัดการเว็บไซต์ทราบการเยี่ยมชมของผู้ใช้แต่ละราย
   ระบบจะใช้คุกกี้เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ของคอมพิวเตอร์ ติดตามเซสชันการใช้งาน และจัดเก็บข้อมูลเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับผู้ใช้ที่เข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยและการทำงานของเว็บไซต์ และคุกกี้จะแสดงในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้แต่ละรายเป็นจำนวนมากตามกฎระเบียบ
   คุกกี้บางรายการ ที่เรียกว่า “คุกกี้ตามช่วงเวลา” จะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์เฉพาะตอนที่เปิดเบราว์เซอร์ และจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อปิดเบราว์เซอร์
   คุกกี้อื่น ๆ ที่เรียกว่า “คุกกี้ถาวร” จะคงอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือหลังจากปิดเบราว์เซอร์ ทำให้เว็บไซต์จดจำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือในการเปิดเบราว์เซอร์ครั้งต่อไปเพื่อช่วยนำทางอย่างราบรื่นที่สุด
   ในขณะเรียกดูเว็บไซต์ ผู้ใช้ยังอาจได้รับคุกกี้ที่เทอร์มินัลของตนเองที่ส่งมาจากเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์เว็บอื่น (เรียกว่า “คุกกี้ของบุคคลที่สาม”) ซึ่งอาจมีองค์ประกอบบางรายการจากที่นั่น (เช่น รูปภาพ แผนที่ เสียง ลิงก์เฉพาะเจาะจงไปยังหน้าเว็บในโดเมนอื่น) ปรากฏบนเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม

  4. ประเภทและวัตถุประสงค์ของคุกกี้เว็บไซต์
  5. การถ่ายโอนข้อมูล

   เพื่อให้สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการเปิดเผยต่อธุรกิจหรือผู้เชี่ยวชาญ ในฐานะเจ้าของที่ได้รับอนุญาต และ/หรือต่อผู้ประมวลผลข้อมูล และ/หรือต่อผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น ๆ
   โดเมนภายนอกบนเว็บไซต์จะสร้างและอ่านคุกกี้ของบุคคลที่สาม โปรดดูนโยบายคุกกี้ของบุคคลที่สามรายนั้นที่คุณสามารถค้นหาได้ในเว็บไซต์ของบุคคลที่สามจาก URL ที่ระบุข้างต้น

  6. การจัดการคุกกี้

   ผู้ควบคุมข้อมูลแจ้งให้คุณทราบว่า คุณสามารถป้องกันไม่ให้ติดตั้งคุกกี้ประเภทใด ๆ ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกที่จะลบหรือปฏิเสธคุกกี้ที่จำเป็นอย่างมาก ผู้ควบคุมข้อมูลจะไม่สามารถมอบบริการบนเว็บไซต์ได้เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิค
   เรายังแจ้งให้คุณทราบว่า คุณสามารถลบคุกกี้ที่ติดตั้งบนอุปกรณ์ของคุณได้ทุกเมื่อผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ ผู้ควบคุมจะเชิญให้คุณอ่านคำแนะนำตามเบราว์เซอร์ที่ใช้ เพื่อตรวจสอบยืนยันวิธีการป้องกันไม่ให้ติดตั้งคุกกี้หรือลบคุกกี้ที่มีอยู่แล้วบนอุปกรณ์ของคุณ

   Impostazioni dei cookie

  7. สิทธิของเจ้าของข้อมูลO

   คุณสามารถใช้สิทธิของตนเองได้ทุกเมื่อตามข้อกำหนดและข้อจำกัดที่อธิบายไว้ในมาตรา 15 ถึง 22 ของข้อบังคับ (EU) 2016/679 ซึ่งรวมถึง:

   • สิทธิในการรับการยืนยันจากผู้ควบคุมได้ทุกเมื่อว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกนำไปประมวลผลหรือไม่ รวมทั้งต้นทางของข้อมูลนั้นและวัตถุประสงค์ของการประมวลผล และสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลตามที่ระบุในมาตรา 15 ของ GDPR
   • สิทธิในการขอการอัปเดต แก้ไข ผสานรวม ลบ และจำกัดการประมวลผลตามเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งที่ระบุไว้ในมาตรา 18 ของ GDPR การไม่ระบุตัวตนหรือการบล็อกข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่ไม่จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เพื่อวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลนั้นหรือการประมวลผลข้อมูลหลังจากนั้น
   • ิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนตามเหตุสมควรโดยชอบด้วยกฎหมาย แม้ว่าจะเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมก็ตาม และการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเนื้อหาการโฆษณาหรือการขายตรงหรืออื่น ๆ ที่เป็นไปเพื่อทำการตลาดหรือแบบสำรวจการสื่อสารทางการค้า คุณยังมีสิทธิเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลต่อการประมวลผลโดยชอบด้วยกฎหมายตามความยินยอมก่อนหน้าการเพิกถอน
   • สิทธิในการรับข้อมูลส่วนบุคคลที่มอบให้ด้วยตนเองโดยทราบดี หรือมอบให้เมื่อใช้หรือรับประโยชน์จากบริการ ในรูปแบบโครงสร้างที่ใช้งานทั่วไปและอ่านผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ และสิทธิในการส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังผู้ควบคุมรายอื่นโดยไม่ปิดกั้น

   คุณจะใช้สิทธิได้โดยติดต่อตามข้อมูลอ้างอิงของผู้ควบคุมข้อมูลที่ระบุไว้ในย่อหน้าที่ 2
   คุณสามารถใช้สิทธิได้ทุกเมื่อเพื่อยื่นข้อร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแล เจ้าหน้าที่กำกับดูแลของอิตาลีคือ Garante per la protezione dei dati personali (http://www.garanteprivacy.it/).

 • Privacy statement

  Information  

  pursuant to the Regulation (EU) 2016/679
   

  Carel Industries S.p.A., headquarters in Brugine (PD), at 11 Via dell’Industria (hereinafter “the Company”), Data Controller of the personal data processing, pursuant to art. 13 of the Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter, the “GDPR”) is obliged to inform you, as data subject, with regard to the processing of your personal data (hereinafter: the “Data”).

   

  Personal data processing means any operation or set of operations which is performed on personal data or on sets of personal data, whether or not by automated means, such as collection, recording, organisation, structuring, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction;

   

  The Data Controller therefore informs you that according to art. 13 and 14 of the GDPR will proceed to the relative processing for the following purposes manually and / or with the support of IT or telematic means.

   
  1. Purposes of the processing of Data

   The data are acquired and processed in observance of the rules established by the Regulation for the following purposes:
   a)      fulfilment of the obligations deriving from the contracts stipulated with the Data Controller;
   b)      Implementation of the pre-contractual measures deriving from the compilation of contact forms for the request for information;
   c)      Compliance with the obligations set forth by the law, regulations or EU legislation;
   d)      Transmission of commercial communications for business purposes connected with the activities and/or services offered by the Data Controller.
   e) Sending of information, promotional and personalised communications based on your expressed preferences, as well as the business conducted.

   The personal data collected and processed by Carel Industries S.p.A. to meet the relevant objectives are of a personal and fiscal nature.
   With reference to the purposes set forth in letters a), b) and c), the legal basis for the processing is the implementation of the pre-contractual and/or contractual measures which the data subject is party to and the fulfilment of a legal obligation which the Data Controller is subject to in accordance with art. 6, paragraph 1 of the Regulation, letters b) and c) respectively.
   With reference to the purposes set out in letter d), the transfer of personal data is based on the consent issued pursuant to art. 6, paragraph 1, letter a) of the Regulation.
    
   In any case, you can revoke the consent given at any moment without this compromising the lawfulness of the processing based on the consent given before the revocation.


  2. Communication of the Data

   In addition to the communications made in fulfillment of legal obligations, including the ones made to prevent / repress of any illegal activity, the data collected and processed can be communicated, for the purposes mentioned above, to other subjects (listed by categories below) in quality of Processor or subjects to the authority of the Data Controller:

   • to employees and collaborators of the Data Controller, for purposes of executing obligations from contracts stipulated with the Data Controller and / or for the fulfillment of obligations established by law, regulations or Community legislation;
   • to external parties for purposes of executing obligations from contracts stipulated with the Data Controller and / or for the fulfillment of obligations established by law, regulations or EU legislation;
   • to suppliers, technicians in charge of hardware and software assistance, who carry out activities in outsourcing on behalf of the Data Controller;
   • to consultancy companies, collaborating with the Data Controller.

  3. Nature of the provision of Data and consequences of the refusal

   The provision of Data to the Data Controller is necessary for the abovementioned purposes and a refusal to provide the Data or the provision of incorrect and or incomplete data could prevent the execution of the contract.


  4. Transfer of the Personal Data to non-EU Third Countries

   The collected and processed personal data may also be transferred to countries not belonging to the European Union or to the European Economic Area (specifically in the UK) recognized by the European Commission as having an adequate level of protection of personal data.


  5. Duration of the processing of the Data

   The personal data will be stored for the time necessary to achieve the purposes indicated in paragraph 1 and also afterwards for the fulfilment of any legal obligations.


  6. Data Controller, Processor and DPO

   The data controller is Carel Industries S.p.A., headquarter in Brugine (PD), at 11 Via dell’Industria. The updated list of data processors (if appointed) can be found at the aforementioned headquarter. The address for the exercise of rights pursuant to Articles 15-22 of the Regulations is the following: privacy@carel.com.

  7. Data Protection Officer
   Luigi Neirotti is appointed Data Protection Officer (DPO), Studio Legale Tributario, Street Meravigli, n. 14 20123 Milan email: privacy@carel.com.

    


  8.  

  Rights of the Data Subject  

  Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council
   

  - Articles 15 to 22 -
   

   

  According to articles 15 to 22 of the GDPR, the Data Subject has the right to access to a copy of the information comprised in their personal data, object to processing that is likely to cause or is causing damage or distress, object to decisions being taken by automated means, obtain the limitation of the process(in certain circumstances), have (in certain circumstances) his personal data rectified, integrated, blocked, erased or destroyed, obtain the portability of his personal data and the right to propose a claim to the Privacy Authority.