UltraCella

WB000*
UltraCella
UltraCella UltraCella
 
 • ลักษณะทั่วไป

  UltraCella is a cold room front panel with 6 relays, USD data logging function and humidity management logic. It can be combined with up to 2 EVD modules for managing 2 EEVs, and/or power modules to increase power or manage three-phase loads

   

  I/O configuration:

  • 6 relay outputs (2HP compressor, 2HP defrost, 16A evaporator fans, 16A lights and 2 x 8A auxiliary relay outputs for additional functions);
  • 5 analogue inputs (3 x NTC / NTC HT / PT1000 + 1 x NTC / NTC HT / 0-10V + 1 x 4-20mA / 0-5Vrat);
  • 3 digital inputs;
  • 2 built-in RS485 serial lines: - BMS: CAREL protocol (Client) for supervisors - Fieldbus: Modbus protocol (Master) for connection to EVD expansion module and/or remote 3ph panels;
  • Humidity reading and control by external CAREL humidifier.

   

  UltraCella meets the needs of all cold room users, in all stages: from installation to commissioning for installers, everyday use for end users.

   

  Installation
  Installers can take advantage of these new features:

  • DIN rail for fast wall mounting;
  • More GND terminals available for probes and sensors, 230Vac relays for compressor, defrost and evaporator fans and large 7.5mm terminals;
  • 180° “fold out” controller opening.

   

  Commissioning 
  Installers can reduce commissioning times thanks to:

  • Configuration via wizard, available on pGD1 Service (optional);
  • With UltraCella only, 10 different pre-set configurations are available as standard, for the main types of applications (CO2, double evaporator management, etc.);
  • Download/upload configurations via USB port

   

  Daily use
  Interaction with the electronic controller has never been so simple for end users, thanks to:

  • HACCP reports available via USB port in an easy-to-analyse CSV file;
  • Intuitive built-in HMI with large display and contextual help.

   

  The powerful electronics and innovative mechanical architecture allow:

  • Seamless addition of new features (add-on and remote);
  • Just one main controller to manage all upgrade features;
  • Reduced stock management for customers;
  • An “open” platform that is ready for development of future features.

   

  Modularity
  UltraCella and SmartCella share a modular platform. This is easily expandable and upgradable with additional contents thanks to the new modular mechanical concept.
  The module can be mounted directly on a DIN rail or pre-assembled for wall mounting, thanks to special plastic inserts and three wide bypass holes for convenient and safe wiring, while guaranteeing IP65 on the complete enclosure.
  A wide range of modules is available: up to 2 EVD modules that can drive 2 EEVs for independent management of 2 evaporators, and full three-phase load management.


  HACCP
  UltraCella is compliant with HACCP International for food safety – a first in Italy for this family of electronic devices for refrigeration equipment – guaranteeing its suitability to ensure the quality of preserved food.
   

 • เพิ่ม

  The powerful platform allows the connection of more sensors and loads than other standard solutions, and manages these using optimised and advanced algorithms for total control of the cold room.

   

  • Installation
   Installers can take advantage of fast wall mounting, wide space for terminals and 180° “fold out” controller opening
  • Commissioning 
   Faster start-up thanks to the configuration wizard and several pre-set configurations
  • Daily use
   Interaction with the electronic controller has never been so simple for end users, with a large, intuitive HMI
  • Modularity
   UltraCella is a modular platform. It is easily expandable and upgradable with additional contents, such as 2 EVD drivers to control up to 2 EEVs for evaporator management
  • HACCP
   UltraCella is compliant with HACCP International for food safety
 • วิดีโอ

 

เอกสาร

Technical

 • 2D/3D drawings
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส 2d-3d Ultracella
   
  คำอธิบาย 2D-3D drawings
   
  ภาษา ALL 
   
  วันที่ 10/11/2015
   
  Release R0
   
 • Manuals
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +0300083FI
   
  คำอธิบาย UltraCella Elektroninen ohjain kylmätiloihin
   
  ภาษา FIN 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083PT
   
  คำอธิบาย UltraCella Controlador para câmaras frigoríficas
   
  ภาษา POR 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083ES
   
  คำอธิบาย UltraCella Control para cámaras frigoríficas
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083FR
   
  คำอธิบาย Ultracella: Contrôle pour chambres froides
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083DE
   
  คำอธิบาย UltraCella: Steuergerät für Kühlräume
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083IT
   
  คำอธิบาย UltraCella Controllo per celle frigorifere
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083EN
   
  คำอธิบาย UltraCella Electronic control for Cold Rooms
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0300083SV
   
  คำอธิบาย UltraCella Styrenhet för kylrum
   
  ภาษา SWE 
   
  วันที่ 18/03/2020
   
  Release 2.3
   
 • Technical Leaflets
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +0500088FD
   
  คำอธิบาย WM00P000*N: Ultra Power Module Module d’expansion de puissance pour le contrôle UltraCella Leistungs-Erweiterungsmodul für UltraCella-Steuergerät
   
  ภาษา FRE  GER 
   
  วันที่ 29/09/2020
   
  Release 2.3
   
  รหัส +0500086IE
   
  คำอธิบาย UltraCella - Controllo per celle refrigerate / Control for cold rooms MONTAGGIO E INSTALLAZIONE / ASSEMBLY AND INSTALLATION
   
  ภาษา ENG  ITA 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 2.7
   
  รหัส +0500085IE
   
  คำอธิบาย UltraCella - Controllo per celle refrigerate / Control for cold rooms MESSA IN SERVIZIO / COMMISSIONING
   
  ภาษา ENG  ITA 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 2.4
   
  รหัส +0500086FD
   
  คำอธิบาย UltraCella - Contrôle pour chambres froides / Steuergerät für Kühlräume MONTAGE ET INSTALLATION/ MONTAGE UND INSTALLATION
   
  ภาษา FRE  GER 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 2.7
   
  รหัส +0500085FD
   
  คำอธิบาย UltraCella - Contrôle pour chambres froides / Steuergerät für Kühlräume MISE EN SERVICE / INBETRIEBSETZUNG
   
  ภาษา FRE  GER 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 2.4
   
  รหัส +0500086SV
   
  คำอธิบาย UltraCella - Kontroll för kylrum MONTERING OCH INSTALLATION
   
  ภาษา SWE 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 2.7
   
  รหัส +0500084FD
   
  คำอธิบาย UltraCella - Contrôle pour chambres frigorifiques / Control for cold rooms TABLEAU DES PARAMÈTRES / PARAMETERTABELLE
   
  ภาษา FRE  GER 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 1.5
   
  รหัส +0500084IE
   
  คำอธิบาย UltraCella - Controllo per celle refrigerate / Control for cold rooms TABELLA PARAMETRI / PARAMETER TABLE
   
  ภาษา ENG  ITA 
   
  วันที่ 27/04/2020
   
  Release 1.5
   

Commercial

 • Brochure
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +3000192PL
   
  คำอธิบาย Linia Cella Rozwiązania dla chłodni
   
  ภาษา POL 
   
  วันที่ 02/10/2019
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000070PL
   
  คำอธิบาย UltraCella platform Innowacyjna technologia w Twojej chłodni
   
  ภาษา POL 
   
  วันที่ 11/11/2015
   
  Release 3.0
   
  รหัส +3000070DA
   
  คำอธิบาย UltraCella platform Den innovative løsning til dine kølerum
   
  ภาษา DAN 
   
  วันที่ 11/11/2015
   
  Release 3.0
   
  รหัส +3000070IT
   
  คำอธิบาย UltraCella platform: L’innovativa soluzione per le tue celle frigorifere
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 09/09/2014
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000070FR
   
  คำอธิบาย UltraCella platform: La solution innovante pour vos chambres froides
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 09/09/2014
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000070ES
   
  คำอธิบาย UltraCella platform: La solución innovadora para tus cámaras frigoríficas
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 09/09/2014
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000070EN
   
  คำอธิบาย UltraCella platform: The innovative solution for your cold rooms
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 09/09/2014
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000070DE
   
  คำอธิบาย UltraCella platform: Die innovative Lösung für Ihre Kühlräume
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 09/09/2014
   
  Release 2.0
   
 • Other related documentation
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +3000192EN
   
  คำอธิบาย Cella Range Solutions for cold rooms
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 02/10/2019
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000192IT
   
  คำอธิบาย Cella Range Soluzioni per celle frigorifere
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 02/10/2019
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000192DE
   
  คำอธิบาย Cella Range Lösungen für Kühlräume
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 02/10/2019
   
  Release 2.0
   
  รหัส +3000192ES
   
  คำอธิบาย Cella Range Soluciones para cámaras frigoríficas
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 02/10/2019
   
  Release 2.0
   
 • Success Story
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส +4000057IT
   
  คำอธิบาย Risparmio energetico nelle celle frigo
   
  ภาษา ITA 
   
  วันที่ 20/11/2023
   
  Release 2.0
   
  รหัส +4000057EN
   
  คำอธิบาย Energy savings in cold rooms
   
  ภาษา ENG 
   
  วันที่ 20/11/2023
   
  Release 2.0
   
  รหัส +4000057NL
   
  คำอธิบาย Energiebesparing in koelcellen
   
  ภาษา DUT 
   
  วันที่ 20/04/2017
   
  Release 1.0
   
  รหัส +4000057ES
   
  คำอธิบาย Ahorro energético en las cámaras frigoríficas
   
  ภาษา SPA 
   
  วันที่ 20/04/2017
   
  Release 1.0
   
  รหัส +4000057FR
   
  คำอธิบาย Économie d’énergie dans les cellules frigorifiques
   
  ภาษา FRE 
   
  วันที่ 20/04/2017
   
  Release 1.0
   
  รหัส +4000057DE
   
  คำอธิบาย Energie sparen bei Kühlräumen
   
  ภาษา GER 
   
  วันที่ 20/04/2017
   
  Release 1.0
   

Images

 • High resolution images
  รหัส คำอธิบาย ภาษา วันที่ * Release
  รหัส PH15LWB306-Ultracella-pGD1-service
   
  คำอธิบาย CAREL-Refrigeration Parametric Controls-Cella Range-UltraCella
   
  ภาษา ALL 
   
  วันที่ 21/09/2021
   
  Release R.0
   
  รหัส PH15LWB301-Ultracella
   
  คำอธิบาย CAREL-Refrigeration Parametric Controls-Cella Range-UltraCella
   
  ภาษา ALL 
   
  วันที่ 21/09/2021
   
  Release R.0